فرم درخواست مشاوره بیمه شخص ثالث

بیمه نامه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های اجباری برای وسایل نقلیه می باشد و بدون داشتن بیمه شخص ثالث فرد اجازه رانندگی با آن وسیله نقلیه را ندارد.بیمه شخص ثالث به قدری مهم و ارزشمند می باشد که گاهی می تواند فرد را از پرداخت میلیاردها تومان دیه نجات دهد و فرد را به زندگی بازگرداند .بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت همه ی دارندگان وسیله نقلیه  موتوری در برابر اشخاص ثالث بیمه شخص ثالث  نامیده می شود. در واقع این قانون برای پشتیبانی از تمامی اشخاصی است که در تصادفات رانندگی دچار زیان شده اند و برای جبران تمامی هزینه های درمان و خسارت مالی و جانی افراد  در تاریخ 1347/10/23 از طرف مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.

شخص ثالث به همه اشخاصی اعم از افراد حقیقی یا حقوقی که با وسیله نقلیه موتوری دچار خسارت جانی یا مالی شوند به جز خود راننده مقصر حادثه بیمه شخص ثالث نامیده می شوند و در واقع بیمه شخص ثالث از بخش های بیمه مسئولیت است.

در پوشش بیمه نامه شخص ثالث، مالک وسیله نقلیه یا بیمه‌ گذار شخص اول، شرکت بیمه، شخص ثانی و همه اشخاص زیان‌ دیده غیر از راننده مقصر در حادثه شخص ثالث هستند. مطابق قوانین جدید، راننده نیز تحت پوشش بیمه ای با عنوان ”بیمه حوادث راننده“، که اخیراً قسمتی از بیمه نامه شخص ثالث است قرار می‌گیرد. با این تفاوت که بیمه حوادث راننده تنها مسئولیت بازیافت خسارت هایی از قبیل فوت و نقص عضو راننده مقصر را به عهده دارد و شامل پرداخت هزینه‌ های درمان راننده نمی شود.

پوشش های بیمه شخص ثالث

پوشش های بیمه شخص ثالث به سه قسمت تقسیم بندی می شود و موارد جانی و مالی را تحت پوشش قرار می دهد به طوریکه شخص راننده را در برابر یکسری مسئولیت هایی که دارد بیمه می نماید.

الف)پوشش خسارت های مالی

:این پوشش شامل تمامی خسارت های مالی که ممکن است فرد مقصر به دیگران وارد کند از جمله خسارت به خودروهای افراد،خسارت به ساختمان های اشخاص ،خسارت به اموال شهرداری و … می باشد.
کمترین سقف تعهدات خسارات مالی مساوی با یک چهارم قیمت دیه کامل در ماه حرام است . برای سال 1399 کمترین خسارت مالی 11 میلیون تومان و بیشترین میزان پوشش مالی بیمه نامه ثالث 220میلیون تومان می باشد که هر شخصی به انتخاب خود می تواند هر پوششی را که بخواهد بر روی بیمه نامه در نظر بگیرد. البته این نکته را فراموش نکنید که اخذ پوشش بیشتر در بیمه نامه آسودگی شما را در رانندگی برای شما به ارمغان می آورد.

ب)پوشش خسارت های جانی:

این پوشش شامل تمامی خسارت های جانی و جرحی که ممکن است فرد مقصر به دیگران وارد کند از جمله خسارت دیه،نقص عضو و هزینه های پزشکی و درمانی می باشد.
در پوشش جانی بیمه  نامه شخص ثالث ، همه انواع دیه یا ارش (دیه جراحت) که بر اثر حوادث رانندگی باعث ایجاد آسیب،شکستگی،جرح،نقص عضو،از کار افتادگی کامل و یا موقت شود را تحت پوشش قرار می دهد . میزان این خسارت ها بر پایه ارزش دیه کامل در ماه حرام محاسبه می شود . برای سال 99 میزان دیه ماه حرام 440میلیون تومان و برای ماه عادی 330میلیون تومان مشخص شده است.

ج)پوشش حوادث راننده:

این پوشش تنها مربوط به راننده مقصر می باشد بدین منظور که به  راننده مقصر در صورتی که خسارت دیه یا جرح وارد شود بخش زیادی از مبلغ خسارت از بیمه شخص ثالث قابل استفاده است.
مبلغ سرمایه حوادث راننده در سال 1399 معادل 330میلیون تومان درنظر گرفته شده است.

پرسش های متداول

خیر تمامی تخفیف های عدم خسارت با تغییر شرکت فعلی قابل انتقال است.

پاسخ بله می باشد.فرد می تواند تخفیف های بیمه شخص ثالث خود را به خودرو جدید خریداری شده و یا خودرو یکی از اقوام درجه یک انتقال دهد.

خیر.در تصادفات کوچک برای اخذ خسارت نیاز به اخذ کروکی نمی باشد.

یادآور اتمام بیمه نامه

مقالات

شرایط بیمه بدنه چگونه است

بیمه بدنه چیست؟

بیمه نامه بدنه یکی از معروف ترین و مهم ترین بیمه نامه ها در صنعت بیمه است که از وسایل نقلیه شما محافظت می کند.این

Read More »