فرم درخواست مشاوره بیمه حوادث انفرادی

بیمه نامه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی زیر شاخه بیمه اشخاص می باشد. بیمه اشخاص دارای چندین رشته بیمه ای می باشد که از مهم‌ترین آن‌ها بیمه حوادث می باشد.بیمه حوادث انفرادی بیمه‌ای است که از شخص در مقابل هر گونه حادثه‌ای حمایت می‌کند و فرد را در هرساعت شبانه روز،تحت انجام هر کاری تحت پوشش قرار می دهد.
برخی از مهم‌ترین حوادثی که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی می باشند عبارتند از: غرق شدن، مسمومیت، تأثیر گاز، بخار و یا موارد خورنده مانند اسید، ابتلا به بیماری‌هایی مثل هاری، کزاز و سیاه‌زخم، گزیدگی، اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه، سوانح رانندگی، برق‌گرفتگی، سوختگی، سقوط از ارتفاع و حمله حیوانات.

پوشش های اصلی بیمه نامه حوادث انفرادی

  • غرامت فوت
  • غرامت نقص عضو و یا از کار افتادگی کامل
  • غرامت نقص عضو و یا از کار افتادگی جزئی

پوشش های فرعی و اضافی بیمه نامه حوادث انفرادی

  • هزینه پزشکی ناشی از حادثه
  • غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه
  • غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی

پرسش های متداول

پاسخ بله می باشدبا تهیه یک بیمه نامه می توان تمامی اعضاء خانواده را تحت پوشش این بیمه قرار داد.

غرامت فوت،نقص عضو،هزینه پزشکی و غرامت های روزانه بیمارستانی

یادآور اتمام بیمه نامه

مقالات

بیمه بدنه چیست؟

بیمه نامه بدنه یکی از معروف ترین و مهم ترین بیمه نامه ها در صنعت بیمه است که از وسایل نقلیه شما محافظت می کند.این

Read More »