بیمه مسئولیت مدیران بیمارستان،کلینیک و داروخانه

فرم درخواست مشاوره بیمه مسئولیت بیمارستان،کلینیک و داروخانه

بیمه مسئولیت بیمارستان ،آزمایشگاه ، کلینیک،و داروخانه

بيمه مسئوليت مدنی مسئول فنی بيمارستان ، کلينيک ، درمانگاه ، داروخانه ، آزمايشگاه در قبال بيماران ، اشخاص ثالث مانند مراجعه کنندگان و همراهان بیمار و ذوی الحقوق آنان ، بدين معنی که چنانچه در جريان اجرای وظایف مسئولين فنی مراکز ياد شده فوق که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعيين و تاييد گرديده حادثه اي رخ دهد و مسئولين فنی در قبال بيماران و اشخاص ثالث طبق قانون مسئول و ملزم به جبران خسارت گردند بیمه گر با رعایت شرایط و مندرجات بیمه نامه ملزم به جبران خسارت مذکور میباشد.

نکته: این بیمه نامه مسئولیت مسئولین فنی مراکز درمانی را فقط بعنوان مسئول فنی مرکز تحت پوشش قرار میدهد و خرید آن به تنهایی مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان شاغل در آن مرکز درمانی را پوشش نمیدهد.وکلیه‌ی پزشکان و پیراپزشکان باید بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیرا پزشکان را تهیه نمایند.

پوشش‌های بیمه بیمارستان ،آزمایشگاه

جبران خسارت های بدنی وارد به بیماران و اشخاص ثالث در جریان اجرای وظایف بیمه گذار در محل مرکز درمانی که منجر به مسئولیت بیمه گذار گردد.

خسارت های بدنی شامل :

۱-غرامت  نقص عضو

۲-غرامت فوت

استثنائات بیمه بیمارستان و کلینیک

  • خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات رایو اکتیو و یونیزه.
  • خسارات ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل.
  • خسارات ناشی از تخلف از اجرای قوانین و مقررات دولتی و جرائم.
  • خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار.
  • خسارات تحت پوشش در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان.
  •  خسارات ناشی از بروز حوادث طبیعی.
  • مسئولیت خساراتی که به بیمارستان (تاسیسات-ساختمان-وسائل نقلیه و…) وارد میشود.
  •  مسئولیت زیانهای مالی یا از دست دادن درآمد بیمارستان.
  •  خسارات مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمه گذار با دیگران منعقد نموده است.

قیمت بیمه مسئولیت بیمارستان، درمانگاه و آزمایشگاه

حق بیمه از طریق تعداد کادر پزشکی، تعداد کادر اداری، تعداد تخت، تعداد بخش و… محاسبه خواهد شد.

تخفیفات بیمه بیمارستان و داروخانه

درصورتی که هم اکنون دارای بیمه مسئولیت هستید باتوجه به سالهای عدم خسارت شامل ۵ تا ۲۰ درصد تخفیف خواهید بود.

تعهدات بیمه بیمارستان،کلینیک و داروخانه

مدت بیمه‌نامه با توافق بیمه‌گزار و بیمه‌گر از ساعت ۲۴ روز آغاز تا ساعت ۲۴ روز پایان اعتبار بیمه‌نامه می‌باشد. زمان آغاز تعهدات در بیمه‌نامه درج شده و از ساعات ۲۴ می‌باشد.

بیمه‌ نامه‌های پیشنهادی

مراحل خرید بیمه مسئولیت بیمارستان ،آزمایشگاه ، کلینیک،و داروخانه

1

تماس با کارشناسان

2

ارائه اطلاعات

3

اعلام قیمت بیمه نامه

4

 صدور بیمه نامه

5

ارسال رایگان

یادآور اتمام بیمه نامه

مقالات

بیمه بدنه چیست؟

بیمه نامه بدنه یکی از معروف ترین و مهم ترین بیمه نامه ها در صنعت بیمه است که از وسایل نقلیه شما محافظت می کند.این

ادامه مطلب »

نشانی نمایندگی صومی