بیمه مسئولیت ساختمانی

در این بخش می خواهیم به معرفی تمامی بیمه های مسئولیت در ارتباط با سازندگان ساختمان و پروژه های ساختمانی بپردازیم که در روند ساخت ساختمان مورد نیاز آنها می باشد.
همواره ساخت و ساز و پروژه های عمرانی از پر خطرترین مشاغل در میان صنایع جهان بوده است که سالانه جان چندین هزار انسان گرفته می شود.با توجه به اینکه امکان بروز حوادث در فعالیت های ساختمانی و سازندگی بسیار زیاد است،تمامی مسئولیت پروژه از جمله کارفرما،مهندس ناظر و … به نسبت سهم قصور به عهده این افراد می باشد و مسئولیت جبران خسارت های جانی و مالی وارده می باشد.
ما در این بخش قصد داریم به طور جدا به تمامی بیمه نامه هایی که بایستی برای فعالیت های ساخت و ساز ساختمانی انجام شود بپردازیم.

بیمه مسئولیت سازندگان ساختمانی در برابر کارکنان(ابنیه)

بیمه مسئولیت جبران خسارت های مالی در برابر اشخاص ثالث(ثالث مالی)

مسئولیت مهندسین ناظر،مجری و محاسب

بیمه مسئولیت مجریان پروژه های عمرانی در برابر کارکنان

بیمه تمام خطر پیمانکاران(CAR)

بیمه تمام خطر نصب(EAR)

بیمه سازه های تکمیل شده ساختمانی(CECR)

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری(CPM)

بیمه شکست ماشین آلات(MB)

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان(بیمه تضمین کیفیت)

فرم درخواست مشاوره