مشاوره بیمه عمر

بیمه عمر

بیمه عمر از شاخه‌های بیمه اشخاص است و یکی از روش‌های ‌‌سرمایه‌گذاری بلندمدت است.هیچ‌کدام از روش‌های سرمایه‌گذاری دارای ضمانت برگشت سرمایه نیستند اما بیمه عمر اصل سرمایه شما به همراه بازدهی‌ که در ابتدا به شما اعلام شده را تضمین می کند.
از آغاز به وجود آمدن جوامع‌، انسان‌ در جستجوی‌ تأمین نیازهای جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌ بوده‌ است‌. شرکت‌‌ بیمه آسیا‌ با توجه‌ به‌ همین‌ مسأله، با ارائه‌ طرح‌‌های‌ متفاوت‌ و مبتکرانه متناسب‌ با نیازهای‌ انسان امروز،‌ در پی‌ تأمین‌، تسهیل‌ این امر و ایجاد ثبات‌ مالی‌ برآمدند تا در به هنگام وقوع حادثه‌ ناگوار، افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ فوت شده و یا حادثه‌ دیده‌ توان تأمین نیازها و خواسته های خانواده‌ را داشته باشند و بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌ بهره‌مند شوند.

انواع بیمه‌‌‌های‌ عمر

جوامع‌ بشری توان و نیازهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ دارند، از این رو شرکت بیمه آسیا طرح‌‌های‌ متفاوت و متناسب‌ با نیاز هر جامعه ارائه‌ می‌دهند.
انواع بیمه های عمر به شرح ذیل می باشد

  • بیمه‌‌های تمام عمر
  • بیمه عمر زمانی
  • بیمه‌‌های مختلط پس انداز
  • بیمه‌‌های مستمری
  • بیمه‌‌های بازنشستگی
  • بیمه‌‌های عمر گروهی