مشاوره بیمه های سازمانی و شرکتی

بیمه نامه های سازمانی

نمایندگی ما آماده عقد قرارداد و همکاری با تمامی شرکت ها و سازمان ها به منظور سازماندهی تمامی بیمه های درمان تکمیلی،حوادث گروهی،بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه،بیمه نامه های آتش سوزی و مسئولیت و … می باشیم و از اهداف اینجا آرامش و امنیت خاطر در ارتباط با بیمه نمودن کلیه فعالیت های سازمانی و صنعتی می باشد.